Phương thức thanh toán
Phương thức thanh toán
18/01/2016 679

Thanh toán qua hình thức chuyển khoản Công ty TNHH Công nghệ cao Đông Dương Số tài khỏan: 3100201013323 Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh : Từ Liêm - Hà Nội

Hiển thị từ 1 đến 2 / 2 bài viết