Tổ hợp trung tâm thương mại khách sạn AP plaza thành phố hòa bình
Tổ hợp trung tâm thương mại khách sạn AP plaza thành phố hòa bình
18/01/2016 254

Tổ hợp trung tâm thương mại khách sạn AP plaza thành phố hòa bình.Công trình sử dụng thương hiệu TOSHIBA THAILAN. Với tổng giá trị 9.686.576.680.vnđ.

Hiển thị từ 21 đến 21 / 21 bài viết