Dự án

Khách sạn sao mai Tuần Châu- Quảng Ninh

24/04/2017 290

Khách sạn sao mai Tuần Châu- Quảng Ninh.Công trình sử dụng thương hiệu TOSHIBA THAILAN.Với tổng giá trị công trình 6.840.560.450.vnđ