Dự án

QC giam giá
Khách sạn sao mai Tuần Châu- Quảng Ninh

24/04/2017 238

Khách sạn sao mai Tuần Châu- Quảng Ninh.Công trình sử dụng thương hiệu TOSHIBA THAILAN.Với tổng giá trị công trình 6.840.560.450.vnđ