Dự án

Chung cư cao tầng DreamLand Bonnanza số 23 Duy Tân

15/04/2020 60

- Tên dự án: DreamLand Bonnanza 
- Diện tích đất: 4.331m2
- Diện tích xây dựng: 2.165,5 m2
- Mật độ xây dựng: 41,5%
- Diện tích căn hộ: 34.383 m2
- Tổng số căn: 378 căn
- Diện tích Văn phòng, TM dịch vụ : 10.748,9 m2.

Thi công đường ống gas các căn hộ .